Kilowatts to volts Calculator Create Using JavaScript With HTML

Hello Friends Today, through this tutorial, I will tell you How to Write Program Kilowatts to Volts calculator using JavaScript with HTML? Sure, below is an example of a Kilowatts to Volts calculator created using HTML and JavaScript. This calculator assumes a fixed power factor of 1 for simplicity, but you can adjust it according to your requirements:

index.html

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<title>Kilowatts to Volts Calculator</title>
<style>
body {
font-family: Arial, sans-serif;
margin: 20px;
}
label {
display: block;
margin-bottom: 8px;
}
input {
width: 100%;
padding: 8px;
margin-bottom: 16px;
box-sizing: border-box;
}
button {
background-color: #4CAF50;
color: white;
padding: 10px 15px;
border: none;
border-radius: 4px;
cursor: pointer;
}
button:hover {
background-color: #45a049;
}
</style>
</head>
<body>
<h2>Kilowatts to Volts Calculator</h2>
<label for="power">Enter Power (kW):</label>
<input type="number" id="power" placeholder="Enter power in kilowatts">
<label for="current">Enter Current (A):</label>
<input type="number" id="current" placeholder="Enter current in amperes">
<button onclick="calculateVolts()">Calculate Volts</button>
<p id="result"></p>

<script>
function calculateVolts() {

// Get the power and current input values
const powerKW = parseFloat(document.getElementById('power').value);
const currentA = parseFloat(document.getElementById('current').value);

// Power factor (assumed to be 1 for simplicity)
const powerFactor = 1;

// Calculate voltage
const voltage = (powerKW * 1000) / (currentA * powerFactor);

// Display the result
document.getElementById('result').innerHTML = `Voltage: ${voltage.toFixed(2)} V`;
}

</script>
</body>
</html>

In this calculator, the user inputs the power in kilowatts (kW) and the current in amperes (A). When the “Calculate Volts” button is clicked, the `calculateVolts` function is called. This function calculates the voltage using the formula:

Voltage (V) = (Power (kW) * 1000) / (Current (A) * Power Factor)

Kilowatts to Volts Calculator

Cialis (Tadalafil) är den främsta konkurrenten till Viagra (Sildenafil) på marknaden för erektil dysfunktion. köpa Cialis i Sverige föredras av många på grund av sin längre varaktighet och anses vara det mest kostnadseffektiva varumärkesbaserade ED-läkemedlet som finns tillgängligt i Sverige. Cialis finns i två varianter: Cialis och Cialis Daily, och fyra olika doseringar: 2,5 mg, 5 mg, 10 mg och 20 mg, erbjuder Cialis också en rad olika alternativ för att passa patientens behov.