kW to Amps Calculator Create Using JavaScript With HTML

Hello Friends Today, through this tutorial, I will tell you How to Write Program kW to Amps calculator using JavaScript with HTML? Below is an example of a kW to Amps calculator using JavaScript with HTML. This calculator allows users to input the power in kilowatts (kW) and the voltage in volts (V) to calculate the corresponding amperage (A).

index.html

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<title>kW to Amps Calculator</title>
<style>
body {
font-family: Arial, sans-serif;
margin: 20px;
}
label {
display: block;
margin-bottom: 8px;
}
input {
width: 100%;
padding: 8px;
margin-bottom: 16px;
box-sizing: border-box;
}
button {
background-color: #4CAF50;
color: white;
padding: 10px 15px;
border: none;
border-radius: 4px;
cursor: pointer;
}
button:hover {
background-color: #45a049;
}
</style>
</head>
<body>
<h2>kW to Amps Calculator</h2>
<label for="power">Enter Power (kW):</label>
<input type="number" id="power" placeholder="Enter power in kW">
<label for="voltage">Enter Voltage (V):</label>
<input type="number" id="voltage" placeholder="Enter voltage in V">
<button onclick="calculateAmps()">Calculate Amps</button>
<p id="result"></p>

<script>
function calculateAmps() {

// Get the power input value (kW)
const powerKW = parseFloat(document.getElementById('power').value);

// Get the voltage input value (V)
const voltage = parseFloat(document.getElementById('voltage').value);

// Calculate amperage (A)
const amps = (powerKW * 1000) / voltage;

// Display the result
document.getElementById('result').innerHTML = `Amperage (A): ${amps.toFixed(2)} A`;

}
</script>
</body>
</html>

In this HTML file, users can input the power in kilowatts (kW) and the voltage in volts (V). When the “Calculate Amps” button is clicked, the `calculateAmps` function is called. This function calculates the amperage using the formula:

Amperage (A)= Power (kW)×1000/Voltage (V)

The result is displayed below the button. Adjust the voltage variable based on your specific application.

Cialis (Tadalafil) är den främsta konkurrenten till Viagra (Sildenafil) på marknaden för erektil dysfunktion. köpa Cialis i Sverige föredras av många på grund av sin längre varaktighet och anses vara det mest kostnadseffektiva varumärkesbaserade ED-läkemedlet som finns tillgängligt i Sverige. Cialis finns i två varianter: Cialis och Cialis Daily, och fyra olika doseringar: 2,5 mg, 5 mg, 10 mg och 20 mg, erbjuder Cialis också en rad olika alternativ för att passa patientens behov.