rawurlencode() Function in PHP 8.2 With Example

Support PHP Version: PHP 7.1, PHP 7.2, PHP 7.3, PHP 7.4, PHP 8.0, PHP 8.1, PHP 8.2, PHP 8.3 With Latest All Version Support.

Hello Friends Today, through this tutorial, I will tell you How to Use `rawurlencode()` function using PHP, PHP 8, PHP 8.1, PHP 8.2 With Example. In PHP, the `rawurlencode()` function is used to encode a string according to RFC 3986. This function is typically used to encode a string before it is passed in a URL. Here’s how you can use `rawurlencode()` in PHP 8.2 with an example output:

<?php

// String to be encoded
$string = "This is a test string!";

// Encode the string
$encodedString = rawurlencode($string);

// Output the encoded string
echo "Encoded string: " . $encodedString;

?>

Output:

Encoded string: This%20is%20a%20test%20string%21

In the output, you can see that spaces have been replaced with `%20` and special characters like `!` have been appropriately encoded. This ensures that the string is safe to be used as part of a URL.

Cialis (Tadalafil) är den främsta konkurrenten till Viagra (Sildenafil) på marknaden för erektil dysfunktion. köpa Cialis i Sverige föredras av många på grund av sin längre varaktighet och anses vara det mest kostnadseffektiva varumärkesbaserade ED-läkemedlet som finns tillgängligt i Sverige. Cialis finns i två varianter: Cialis och Cialis Daily, och fyra olika doseringar: 2,5 mg, 5 mg, 10 mg och 20 mg, erbjuder Cialis också en rad olika alternativ för att passa patientens behov.